Seksualsystemet

Page 837 from the 10th edition of Linnaeus's Systema naturae (1758), explaining the so-called "sexual system" of plants.

Carl von Linné sitt taksonomiske system basert på plantenes forplantningsorganer. Beskrevet i “Species Plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificiis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locus natalibus, secundum systema sexuale digestas.” Som er en fryktelig lang tittel på latin og betyr “Plantenes arter, [en bok som] behørig legger frem de kjente plantene og de tilhørende slektene med artenes forskjeller, trivialnavnene, utvalgte synonymer, lokaliteter, og som videre forklarer seksualsystemet.” Boken ble første gang utgitt i 1753 og er senere bestemt å være utgangspunktet for dagens botaniske nomenklatur. Boken er tilgjengelig i digitalisert form og tiende utgave fra 1758 kan finnes her. Den er dog på latin, og hjelper ikke meg stort (enda).

Seksualsystemet delte inn plantene og gav dem navn etter antall og form på fruktemner og støvbærere, og om de var en- eller tvekjønnede. Dette anses for å være veldig kunstig (noe Linné selv innså), og i dag baseres den biologiske systematikken på evolusjonsteorien. Det binomiske nomenklaturet med Artsnavn og epitet brukes dog fremdeles av plantenes nomenklaturiske kommisjon (International code of botanical nomenclature).

 
 
 
 
 
 
sexualsystem.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)