I følge kilder1) trodde ikke Jødene eller de tidlige kristne på djevelen. Den eneste gangen lucifer er nevnt i det gamle testamentet er i form av en oversetters friheter. I Jesaja 14:122) nevnes morgenstjernen (Latin: Lucifer) i et dikt som handler om en meget jordisk konge som visstnok voldte Israels barn megen pine, i det han kastes fra sin trone og derpå skal spottes. Visstnok skal dette ha blitt oversatt og tatt med i King James-bibelen som en historie om en fallen engel i steden for om en konge.

Men da lurer jeg på hva det er som står om slangen i paradis? :Slangen er bare en slange. Den blir forbannet og må krype på magen.

 
 
 
 
 
 
lucifer.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)