• Biologisk:
 • Filosofisk:
  • The faintest of all human passions is the love of truth. 1)

Affective computing

Rosalind W. Picard

Picards forslag2) til signalrepresentasjoner for modaliteter av oppførsel i et emosjonellt system:

 • Avtagende respons:

En emosjonell respons har relativt kort varighet, og vil falle under et nivå for merkbarhet hvis den ikke blir re-aktivert.

 • Gjentatte anslag:

Raskt repetert aktivering av en emosjon vil øke intensiteten.

 • Temperamentets og personlighetens innflytelse:

En persons temperament og personlighet har innflytelse på emosjonens aktivering og respons.

 • Ikke-linearitet:

Det menneskelige emosjonelle system er ikke-lineært, men kan være tilnærmet lineært innenfor noen områder av input og output.

 • Tidsinvarians:

Det menneskelige emosjonelle system kan modelleres som tidsuavhengig for noen tidsrom. For korte tidsrom vil tilvenningseffekter inntreffe. For lengre tidsrom vil faktorer som en persons fysiologiske døgnrytme og hormonsykluser måtte taes med i beregningen.

 • Aktivering:

Ikke alle input kan aktivere en emosjon, de må ha tilstrekkelig intensitet. Denne intensiteten er ikke en fiksert verdi, men er avhengig av faktorer som stemning temperament og kognitive forventninger.

 • Metning:

Uansett hvor ofte en emosjon aktiveres vil systemet på et tidspunkt mettes, og personens respons vil ikke lenger økes. Tilsvarende, en respons kan ikke reduseres under et 'nullpunkt'.

 • Kognitiv og fysisk feedback:

Input til systemet kan initieres av interne kognitive eller fysiologiske prosesser. For eksempel kan fysiologiske uttrykk for en emosjon gi feedback som agerer som input for en annen input til systemet og generere en annen emosjonell respons.

 • Bakgrunnsstemning:

All input bidrar til en bakgrunnsstemning, uansett om de er under et aktiveringsnivå for emosjoner. De siste inputene har sterkest innvirkning på den nåværende stemningen.

Referanser

 • Rosalind W. Picard. Affective Computing. 1997. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts/London, England.1) Harry Frankfurt. 1999. 'The Faintest Passion.' i 'Necessity, Volition, and Love.' Cambridge University Press
2) Affective Computing, kap.5
 
 
 
 
 
 
affective_computing.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)