Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

worrall.versus.van.fraassen [2008/12/22 02:13]
aksel created
worrall.versus.van.fraassen [2010/02/08 13:58] (current)
Line 11: Line 11:
  
  
-=== Diskusjon av van Fraassen og Worralls vitenskapsteorier: ===+===== Diskusjon av van Fraassen og Worralls vitenskapsteorier: =====
  
 Van Fraassen vil vise at vitenskapens teorier er empirisk adekvate. Worrall vil ikke avfeie realismens evne til å vise at vitenskapens (fysikkens) fremskritt ikke er et mirakel, og kommer frem til at det er strukturene (de matematiske ligningene), ikke entitetene som videreføres i fremskrittet. Hva er egentlig forskjellen mellom de to standpunktene? Hverken van Fraassen eller Worrall vil akseptere entitetenes ontologiske status, henholdsvis fordi de ikke kan observeres, og fordi de ikke nødvendigvis videreføres i nye teorier. Van Fraassen snakker om vitenskapen generelt, mens Worrall bare snakker om fysikken, og kan derfor være mer spesifikk i forhold til hva det er teoriene består av. Van Fraassen vil vise at vitenskapens teorier er empirisk adekvate. Worrall vil ikke avfeie realismens evne til å vise at vitenskapens (fysikkens) fremskritt ikke er et mirakel, og kommer frem til at det er strukturene (de matematiske ligningene), ikke entitetene som videreføres i fremskrittet. Hva er egentlig forskjellen mellom de to standpunktene? Hverken van Fraassen eller Worrall vil akseptere entitetenes ontologiske status, henholdsvis fordi de ikke kan observeres, og fordi de ikke nødvendigvis videreføres i nye teorier. Van Fraassen snakker om vitenskapen generelt, mens Worrall bare snakker om fysikken, og kan derfor være mer spesifikk i forhold til hva det er teoriene består av.
 
 
 
 
 
 
worrall.versus.van.fraassen.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)