Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

sensor [2010/11/25 06:37]
aksel
sensor [2010/11/25 06:39] (current)
aksel
Line 17: Line 17:
  
 ==Berøringsensorer== ==Berøringsensorer==
-Nettverket bør kunne [[body|føle]] publikummet sitt+Nettverket bør kunne føle publikummet sitt
  
-Her vil jeg bruke varianter av [[vokal|vokalmaskinen]]: Berøringssensorer som er bygd inn i mykt (gummi)materiale og som får nettverket til å reagere med vokallydene mine.+Her vil jeg bruke varianter av [[libido|sexmaskinen]]: Berøringssensorer som er bygd inn i mykt (gummi)materiale og som får nettverket til å reagere med vokallydene mine.
  
 <html> <html>
 
 
 
 
 
 
sensor.txt · Last modified: 2010/11/25 06:39 by aksel