Forslag til forløp

Sargon Shamash og Ishtar Shamash skriver hverandres navn på hverandres ryggtavler med sumerisk kileskrift.

Ishtar legges ned på en offerplass og mens Sargon resiterer en tekst løselig inspirert av “Hymne til Nanna-Suen”1) hvor hver kroppsdel nevnes og blir beskrevet og skrevet på med forskjellige typer tegn og navn fra forskjellige religioner og mystiske retninger, en slags navnemagi, for å bli ofret for å skape den nye bevisstheten.

Dette må eskalere (trenger vi kanskje noen trommer eller andre instrumenter?) på et vis slik at til slutt vil Ishtar hoppe rundt og tale i tunger (som kan spontanoversettes av Sargon?) og dermed få i gang den støyen som trengs for at bevisstheten skal begynne å virke. På et tidspunkt vil den avgjørende gesten som gjør maskineriet mottagelig for påkallingen starte opp terskeverket slik at det kan begynne å surre.

Sargon og Ishtar faller utmattet om på gulvet og maskinen fortsetter å hviske.

Sjekk ut
1) Sumeriske skrifter, s.61
 
 
 
 
 
 
ritual.txt · Last modified: 2010/03/07 03:12 by aksel