Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

problems.of.scientific.realism [2008/12/22 01:58]
aksel created
problems.of.scientific.realism [2010/02/08 13:58] (current)
Line 10: Line 10:
 <div class="article"></html> <div class="article"></html>
  
-=== Den vitenskapelige realismens problemer ===+===== Den vitenskapelige realismens problemer =====
  
 Vitenskapen teorier beskriver, veldig kort, i følge realisten: verden slik den virkelig er, og i følge antirealisten: den observerbare verden slik den virkelig er. Worrall (ibid : 100) mener at de fleste av oss, ureflektert tar det for gitt at vitenskapens postulater gir beskrivelser av virkelige entiteter som eksisterer i verden. Og realisten samstemmer ved å påstå at det er totalt usannsynlig at våre teorier kan predikere hendelser i verden så nøyaktig som de gjør, uten at de faktisk beskriver verden slik den virkelig er. Ved hjelp av teorier om uobserverbare atomer og deres bestanddeler, kan en bygge lasere som manipulerer disse bestanddelene i en slik grad at de kan kutte i stål eller lese av 100 nanometers forskjeller i dybde på en CD. Hilary Putnam skrev at: Vitenskapen teorier beskriver, veldig kort, i følge realisten: verden slik den virkelig er, og i følge antirealisten: den observerbare verden slik den virkelig er. Worrall (ibid : 100) mener at de fleste av oss, ureflektert tar det for gitt at vitenskapens postulater gir beskrivelser av virkelige entiteter som eksisterer i verden. Og realisten samstemmer ved å påstå at det er totalt usannsynlig at våre teorier kan predikere hendelser i verden så nøyaktig som de gjør, uten at de faktisk beskriver verden slik den virkelig er. Ved hjelp av teorier om uobserverbare atomer og deres bestanddeler, kan en bygge lasere som manipulerer disse bestanddelene i en slik grad at de kan kutte i stål eller lese av 100 nanometers forskjeller i dybde på en CD. Hilary Putnam skrev at:
Line 21: Line 21:
  
 Van Fraassen diskuterer (ibid :1079) hvordan et ubegrenset krav om forklaring fører til et krav om skjulte variabler. Det vil si variabler som kan forklare fenomener som ellers ville bli forklart statistisk, deterministisk. For eksempel vil, i allment akseptert kvanteteori, kvantenes bevegelser bare kunne predikeres probabilistisk. Så vidt jeg har forstått så brukes ikke skjulte variabler innen fysikken i dag, men det finnes flere beviser både for og i mot muligheten av å bruke skjulte variabler (wikipedia, 2008), så van Fraassens diskusjon er vanskelig å veie for en legmann innen fysikken, men det kan nevnes at Einstein var en av forsvarerne av at fysikken ikke kunne kompletteres uten å bruke skjulte variabler. Van Fraassen diskuterer (ibid :1079) hvordan et ubegrenset krav om forklaring fører til et krav om skjulte variabler. Det vil si variabler som kan forklare fenomener som ellers ville bli forklart statistisk, deterministisk. For eksempel vil, i allment akseptert kvanteteori, kvantenes bevegelser bare kunne predikeres probabilistisk. Så vidt jeg har forstått så brukes ikke skjulte variabler innen fysikken i dag, men det finnes flere beviser både for og i mot muligheten av å bruke skjulte variabler (wikipedia, 2008), så van Fraassens diskusjon er vanskelig å veie for en legmann innen fysikken, men det kan nevnes at Einstein var en av forsvarerne av at fysikken ikke kunne kompletteres uten å bruke skjulte variabler.
 +
 +[[van.fraassen.concerning.scientific.realism|next]]
  
  
 
 
 
 
 
 
problems.of.scientific.realism.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)