Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

naturlig_habitat [2010/02/08 13:58]
127.0.0.1 external edit
naturlig_habitat [2011/01/14 06:03] (current)
aksel
Line 10: Line 10:
 <div class="righttext"></html> <div class="righttext"></html>
  
-===== Manipulasjon av et naturlig habitat =====+===== Manipulating a natural habitat =====
  
-Mitt første manipulerende eksperiment tar form som en naiv empiri hvor jeg gjør et utmattende forsøk på å fravriste skogbunnen i Hebekkskogen dens naturlige språk ved å manipulere dens bestanddeler+My first manipulative experiment took the form of a naive empiricism, where an exhaustive attempt to wrestle the floor of the Hebekk-forest off its natural language by manipulating its component parts.
  
-Skogens språk holder sannsynligvis en ytringsfrekvens som er såpass lav at den ikke kan mappes direkte til et naturlig menneskelig språkVed å fremprovosere ytringer som antas naturlige for skogbunnenmen alikevel ikke vanligvis ikke i den rekkefølgen kan vi fokusere på de minste bestandelene uten å tenke på helheten i første omgang.  +The language of the forest probably has an extremely slow frequency of utterancesThis means that it probably is not possible to map it directly to a human language. By provoking the forest floor to utter naturally, but not nessesarily coherentlywe may focus on the elementary particles of its language.  
  
 <html><pre> <html><pre>
 
 
 
 
 
 
naturlig_habitat.txt · Last modified: 2011/01/14 06:03 by aksel