This is an old revision of the document!


Manipulasjon av et naturlig habitat

Mitt første manipulerende eksperiment tar form som en naiv empiri hvor jeg gjør et utmattende forsøk på å fravriste skogbunnen i Hebekkskogen dens naturlige språk ved å manipulere dens bestanddeler.

Skogens språk holder sannsynligvis en ytringsfrekvens som er såpass lav at den ikke kan mappes direkte til et naturlig menneskelig språk. Ved å fremprovosere ytringer som antas naturlige for skogbunnen, men alikevel ikke vanligvis ikke i den rekkefølgen kan vi fokusere på de minste bestandelene uten å tenke på helheten i første omgang. 
 
 
 
 
 
naturlig_habitat.1265633887.txt.gz · Last modified: 2011/01/14 06:03 (external edit)