“An evolutionary process in a pile of soundcells”
“En evolusjonær prosess i en haug lydceller”
De ferdige lydcellene med muskler slås på og slenges tilfeldig i en haug på gulvet. Forhåpentligvis vil lyder produseres og musklene begynne å bevege seg.

“The lack of evolution in a lone soundcell”
“Mangelen på evolusjon i en ensom lydcelle”
Henges på veggen med sendere og mottagere strukket utover. Evt. legges på en sokkel med sendere og mottagere hengende nedover.

“The soul (sound) of soundcells in a network
“Sjelen (lyden) av lydceller i nettverk”
Lydceller montert i et nevralt nettverk med utvidede sensoriske opplevelser (vokalmaskin, lyttere/tittere til publikum).

“Selfstimulating neuron”
Lydcelle med axoner som lytter til sine egne dendritter. 
 
 
 
 
 
lydceller.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)