Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

linne [2008/12/01 02:19]
aksel Document moved from nomenclature:linne
linne [2010/02/08 13:58] (current)
Line 1: Line 1:
 ===== Carl von Linné (1707 - 1778) ===== ===== Carl von Linné (1707 - 1778) =====
 {{atp:carolus_linnaeus_by_hendrik_hollander_1853.jpg?200 |Carolus Linnaeus by Hendrik Hollander 1853}} {{atp:carolus_linnaeus_by_hendrik_hollander_1853.jpg?200 |Carolus Linnaeus by Hendrik Hollander 1853}}
-Svensk botaniker, lege, geolog, pedagog och zoolog. Mest kjent for å være opphavsmannen til det botaniske binomiske nomenklaturet. Det vil si systemet med å navngi alt liv med to latinske navn, et slektsnavn og et artsnavn. Hans nomenklatur for planter, som ble kalt [[:sexualsystem|seksualsystemet]] danner grunnlaget for den moderne systematiske biologien, men hans inndeling i planter etter forplantningsorganer er forlatt til fordel for systemer basert på evolusjonsteorien.+Svensk botaniker, lege, geolog, pedagog och zoolog. Mest kjent for å være opphavsmannen til det botaniske binomiske nomenklaturet. Det vil si systemet med å navngi alt liv med to latinske navn, et slektsnavn og et artsnavn. Hans nomenklatur for planter, som ble kalt [[sexualsystem|seksualsystemet]] danner grunnlaget for den moderne systematiske biologien, men hans inndeling i planter etter forplantningsorganer er forlatt til fordel for systemer basert på evolusjonsteorien.
  
 Linné gjorde mange reiser i Sverige hvor han gjorde grundige nedtegnelser av blant annet planteliv, og han krediteres som opphavsmann (auktor) for veldig mange planter. Auktornavnet er navnet på den som først gav en plante dets navn, og kommer etter de to latinske navnene. De plantene som er gitt navn av Linné etterfølges bare av en L. (for Linneaus) siden hans navn er så kjent. Linné gjorde mange reiser i Sverige hvor han gjorde grundige nedtegnelser av blant annet planteliv, og han krediteres som opphavsmann (auktor) for veldig mange planter. Auktornavnet er navnet på den som først gav en plante dets navn, og kommer etter de to latinske navnene. De plantene som er gitt navn av Linné etterfølges bare av en L. (for Linneaus) siden hans navn er så kjent.
 
 
 
 
 
 
linne.1228094397.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 13:57 (external edit)