Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

intro [2010/02/08 13:58]
127.0.0.1 external edit
intro [2010/11/27 05:38] (current)
aksel
Line 7: Line 7:
  
 ===== Om trær og språk ===== ===== Om trær og språk =====
 +
  
 **John R. Searle** har påstått at en kan bruke hva som helst for å formidle mening ved å bli enige om et sett regler og et sett med objekter (lyder, møbler, kattunger eller stjernekonstellasjoner) som kan kombineres i henhold til reglene. Og det ser ut til at det finnes noen veldig interessante korrelasjoner mellom en del modeller fra den formelle lingvistikken, og biologiens fylogenetiske trær. Men er det språkets struktur som gir et kart over biologiens evolusjon, eller er biologiens studieobjekters egenskaper og evolusjon et språk i seg selv? **John R. Searle** har påstått at en kan bruke hva som helst for å formidle mening ved å bli enige om et sett regler og et sett med objekter (lyder, møbler, kattunger eller stjernekonstellasjoner) som kan kombineres i henhold til reglene. Og det ser ut til at det finnes noen veldig interessante korrelasjoner mellom en del modeller fra den formelle lingvistikken, og biologiens fylogenetiske trær. Men er det språkets struktur som gir et kart over biologiens evolusjon, eller er biologiens studieobjekters egenskaper og evolusjon et språk i seg selv?
 
 
 
 
 
 
intro.txt · Last modified: 2010/11/27 05:38 by aksel