Biological

INPUT

  • Syn og
  • Hørsel må få grundige beskrivelser.
  • Det somatosensoriske system (berøring)
  • nociceptorer (smerte er jo et populært tema blant filosofene)
  • Vi må ha et rituale som kan starte opp og rope lyd i bevisstheten.

NETTVERK

OUTPUT

Otra Sistema 
 
 
 
 
 
biopsy.txt · Last modified: 2010/03/06 23:30 by aksel