Beskrivelse

Hvis det er mulig å gi en datamaskin bevissthet, vil den da ligne på vår? Eller vil dens spesifikke særtrekk gjøre at den vil være på en helt annen bølgelengde enn oss. For eksempel vil datamaskinen ha andre muligheter for å sanse verden enn oss. Den kan distribuere bevisstheten sin over et nettverk som dekker hele kloden (og langt opp i atmosfæren…). Den kan produsere nye (software) nevroner på et blunk så lenge det finnes (hardware) kapasitet. Den kan spre seg til alle slags små duppeditter og la små klustere av nevroner autonomt utforske verden utenfor nettverket, og rapportere tilbake til resten når de er online igjen.

Slike små klustere vil jeg gjerne lage, kamuflert som en blomst eller et annet vesen som strekker seg etter lyset, eller som en klump med berøringssensorer som reagerer med deilig kjønnslighet når den blir berørt. Jeg vil også se på hva slags symboler en kan velge for å representere kommunikasjonen mellom hjernecellene, og hvordan disse symbolene i det de blir kommunisert kan skape nye estetiske projeksjoner. For eksempel vil Audible Mind bruke lyd som sine symboler, og i dets feedback av kommunikasjon vil vi få en emergent lyd, en effekt av hjernens kommunikasjon.

Men disse små klumpene vil ha ganske umiddelbare opplevelser og responser til sitt miljø, og ganske begrensede muligheter til lagring og systematisering av data. Derfor må vi ha en sentral prosesserings enhet som tar seg av en høyere nivå symbolmanipulering. Den (noe) Populistiske Kunstige Kunstneren vil kunne ivareta denne oppgaven med glans. Ved å utvide databasen dens med info fra den virkelige verden, og la for eksempel et system som ACT-R eller Soar danne grunnlaget for dens evner som symbol manipulator, vil nevronklumpene ha en morklump å spørre om råd og rapportere tilbake til når de har vært på tokt.

Spesifikasjon

De enkelte delenes spesifikasjon og utvikling vil beskrives på deres respektive sider. Se instituttene for å finne interessante prosjekter.

Implementation

Testing

Debugging and analyzis 
 
 
 
 
 
a.systems.description.txt · Last modified: 2010/02/08 13:58 (external edit)